X بستن تبليغات

X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
معاون اجرایی مدارس ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته


         دانلود نمونه سوالات آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی آموزش و پرورش و شهرداری ها و بسته ویژه استخدامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

معاون اجرایی مدارس ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته

معاون اجرایی مدارس ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته


  فرمت فایل: word !!!!!

 

راهکارهای آموزشی و پرورشی معاونت اجرایی

مقدمه

تعريف و مفهوم مديريت

وظايف مدير آموزشي

اهمیت برنامه ریزی برای معاونت اجرایی مدارس

اصل احترام در معاونت اجرایی

برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش آموزان

برنامه ریزی فروشگاه مصرف دانش اموزان

شوراها و انجمن های مدرسه

برنامه ریزی برای نماز جماعت مدرسه

شورای معلمان

برنامه ریزی برای انتخاب دبیران و کادر اداری

قاطعیت معاونت اجرای آموزشگاهی

برنامه ریزی برای اقامه نماز جماعت دانش آموزان و همکاران

طرح تشکیل شورای کلاسی

سیاست های فرهنگی مدرسه

پيشنهادات راهبردي  برای معاونت اجراییان

عوامل موثر بر بهبود معاونت اجرایییت مدارس دوره متوسطه

نتیجه گیری

 

 

معاون اجرایی مدارس ویژه ارتقاء رتبه شغلی عالی فرهنگیان بازنشسته


  فرمت فایل: word !!!!!

 

راهکارهای آموزشی و پرورشی معاونت اجرایی

مقدمه

تعريف و مفهوم مديريت

وظايف مدير آموزشي

اهمیت برنامه ریزی برای معاونت اجرایی مدارس

اصل احترام در معاونت اجرایی

برنامه ریزی برای ساعات تفریح دانش آموزان

برنامه ریزی فروشگاه مصرف دانش اموزان

شوراها و انجمن های مدرسه

برنامه ریزی برای نماز جماعت مدرسه

شورای معلمان

برنامه ریزی برای انتخاب دبیران و کادر اداری

قاطعیت معاونت اجرای آموزشگاهی

برنامه ریزی برای اقامه نماز جماعت دانش آموزان و همکاران

طرح تشکیل شورای کلاسی

سیاست های فرهنگی مدرسه

پيشنهادات راهبردي  برای معاونت اجراییان

عوامل موثر بر بهبود معاونت اجرایییت مدارس دوره متوسطه

نتیجه گیری

 

 

برچسب ها : ,,,,

1394/2/6 ,18:20 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ