s


         دانلود نمونه سوالات آزمون های استخدامی عمومی و تخصصی آموزش و پرورش و شهرداری ها و بسته ویژه استخدامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری

  فرمت فایل: PDF

سوالات بانک تجارت شامل :

سوالات شامل چهار قسم می باشد:

قسم اول : سوالات که مربوط به دوره  قبلی بانک تجارت در رشته حسابداری  می باشد

نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری ۵۰ سوال  به همراه پاسخ

قسم دوم : سوالات که مربوط به دوره های قبلی سایر بانک ها در رشته حسابداری  می باشد

سوالات تخصصی قسم اول شامل :

نمونه سوالات حسابداری مالی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات حسابدرای صنعتی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات حسابرسی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان تخصصی: ۴۰ سوال به همراه پاسخ

قسم سوم : سوالات تخصصی بانک که پیشنهاد سایت  می باشد

نمونه سوالات حسابداری مالی  ۶۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات حسابداری دولتی ۱۰۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۴۵ سوال تستی و ۱۸ سوال تشریحی همراه پاسخنامه

نمونه سوالات حسابرسی  ۱۵۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۶۰ سوال به همراه پاسخ

قسم چهارم : سوالات عمومی ازمون بانک تجارت  می باشد

سوالات عمومی شامل :

نمونه سوالات ادبیات فارسی۲۷۰ سوال با پاسخ

نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۷۰ سوال با پاسخ

نمونه سوالات معارف واحکام ۲۷۰ سوال با پاسخ 
نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ 
نمونه سوالات (ICDL) رایانه ۱۱۹ سوال با پاسخ 
نمونه سوالات اطلاعات عمومی و بانکی ۲۵ سوال مختص بانک با پاسخ

 

 

نکات مهم  :

۱- بدون شک این پگیج کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت می باشد که در هیچ سایتی به این کاملی  وجود ندارد

۲- برای مطالعه این پگیج عظیم ۲ روز زمان نیاز است

 


 

دانلود سوالات استخدامی بانک تجارت رشته حسابداری

  فرمت فایل: PDF

سوالات بانک تجارت شامل :

سوالات شامل چهار قسم می باشد:

قسم اول : سوالات که مربوط به دوره  قبلی بانک تجارت در رشته حسابداری  می باشد

نمونه سوالات ادبیات فارسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معارف اسلامی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات ICDL و کامپیوتر ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات معلومات عمومی و هوش ۱۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان انگلیسی ۱۵ سوال  به همراه پاسخ
نمونه سوالات تخصصی رشته حسابداری ۵۰ سوال  به همراه پاسخ

قسم دوم : سوالات که مربوط به دوره های قبلی سایر بانک ها در رشته حسابداری  می باشد

سوالات تخصصی قسم اول شامل :

نمونه سوالات حسابداری مالی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات حسابدرای صنعتی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات حسابرسی: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات ریاضی و آمار: ۵۵ سوال به همراه پاسخ
نمونه سوالات زبان تخصصی: ۴۰ سوال به همراه پاسخ

قسم سوم : سوالات تخصصی بانک که پیشنهاد سایت  می باشد

نمونه سوالات حسابداری مالی  ۶۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات حسابداری دولتی ۱۰۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات حسابداری صنعتی ۴۵ سوال تستی و ۱۸ سوال تشریحی همراه پاسخنامه

نمونه سوالات حسابرسی  ۱۵۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۶۰ سوال به همراه پاسخ

قسم چهارم : سوالات عمومی ازمون بانک تجارت  می باشد

سوالات عمومی شامل :

نمونه سوالات ادبیات فارسی۲۷۰ سوال با پاسخ

نمونه سوالات زبان انگلیسی ۲۷۰ سوال با پاسخ

نمونه سوالات معارف واحکام ۲۷۰ سوال با پاسخ 
نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی ۳۴۰ سوال با پاسخ 
نمونه سوالات (ICDL) رایانه ۱۱۹ سوال با پاسخ 
نمونه سوالات اطلاعات عمومی و بانکی ۲۵ سوال مختص بانک با پاسخ

 

 

نکات مهم  :

۱- بدون شک این پگیج کامل ترین مجموعه در سطح اینترنت می باشد که در هیچ سایتی به این کاملی  وجود ندارد

۲- برای مطالعه این پگیج عظیم ۲ روز زمان نیاز است

 


 

برچسب ها : ,,,,,,,,,,

1393/11/19 ,21:58 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ